การถ่ายยีนเข้าสู่พืชและการตรวจหายีน


<<  ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 1 กุมภาพันธ์ 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 01/02/2018  เวลา 13:54

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ