การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ YMBA รุ่นที่ 28


กรอกข้อมูลใบสมัคร Online, Print ใบสมัคร

และจัดส่งเอกสารทั้งหมดของผู้สมัคร ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ระบบจะปิดการสมัคร วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น.

The online application system will automatically close on 16 Fab 2018 at 24.00

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มก., 10 ม.ค. 61

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 10/01/2018  เวลา 09:43

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ