มูลนิธิ มก. เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษานิสิต

         มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี ทุกคณะ จำนวน 44 ทุน
2. ทุนการศึกษานิสิตปริญญาโท ดังนี้  
     - ทุน ไม่ระบุสาขา จำนวน 2 ทุน
     - ทุน คณะเกษตร สาขาวิชาโรคพืช จำนวน 2 ทุน
     - ทุน สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช จำนวน 2 ทุน
 

       โดยนิสิตที่จะได้รับทุนต้องเป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะต้องทำงาน ในช่วงว่าง ระหว่างเรียน จำนวน 60 ชั่วโมง/ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ที่มา : มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/01/2018  เวลา 08:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ