เปิดรับสมัครนิสิตไทย (อาสาสมัคร)

          ฝ่ายการศึกษานานาชาติ (ISC) สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดรับสมัครนิสิตไทย (อาสาสมัคร) เข้าร่วมโครงการ KU Buddy เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตไทยมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ มีโอกาสเรียนรู้ สร้างมิตรภาพกับเพื่อนชาวต่างชาติ และได้ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ

 

Downlaod Application Form : pdf.png

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล, 5 มกราคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/01/2018  เวลา 11:43

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ