ประกาศ ปรับปรุงคู่มือการยื่นขอรับความคุ้มครอง

ประกาศ !! งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ


          งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ได้ปรับปรุงคู่มือการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และแบบฟอร์มการยื่นขอรับความคุ้มครอง  สิทธิบัตรการประดิษฐ์   |   สิทธิบัตรการออกแบบ   |   อนุสิทธิบัตร   |   ลิขสิทธิ์   |   เครื่องหมายการค้า   หากอาจารย์ นิสิต และบุคลากร สนใจ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สำนักงานบริการวิชาการ https://kuservice.ku.ac.th เมนู dowload >> งานทรัพย์สินทางปัญญา ดังภาพ

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 5 มกราคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/01/2018  เวลา 11:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ