ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 1/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      8 - 10 มกราคม 2561

นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่     11 -12 มกราคม 2561

บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่     15 - 16 มกราคม 2561

                                    

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา มก., 04 ม.ค. 61

แท็ก : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/01/2018  เวลา 11:40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ