Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET4.0

Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0

วันจันทร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : วิทยาเขตกำแพงแสน, 20 ธันวาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 20/12/2017  เวลา 16:06

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ