เชิญอาจารย์ และบุคลากร มก. สมัครเข้ารับทุน

          การสมัครเข้ารับทุนโครงการ Merging Voice 2017-2019 Erasmus+ International Credit Mobility เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศโปรตุเกส โดยเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์และบุคลากรเท่านั้น ปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mergingvoices2017.unl.pt/

ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์, 12 ธันวาคม 2561

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 12/12/2017  เวลา 15:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ