การอบรม KU Cyber Kids (อายุ 6-12 พร้อมผู้ปกครอง)

ลงทะเบียนออนไลน์

ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กำแพงแสน, 23 พ.ย. 60

แท็ก : เกษตรแฟร์, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 23/11/2017  เวลา 15:26

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ