เปิดสอบวัดความสามารถ Math & Stat 2018

เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

เปิดรับสมัครสอบวัดความสามารถ Math & Stat 2018

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สอบวัดความสามารถ Math & Stat     วันที่ 3 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Math & Stat   วันที่ 7 ธันวาคม 2560

 

สมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ)

โทร.02-561-3474 ต่อ 507, 515

ดูรายละเอียดได้ที่ www.econ.eco.ku.ac.th

 

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/11/2017  เวลา 09:49

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ