สำนักหอสมุด จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม

          สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม KU BOYCollection คุณภาพดี ราคาถูก น่ารัก น่าใช้ ให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของใช้ ของฝาก รายได้หลังจากการจำหน่ายสินค้า มอบเข้าโครงการห้องสมุดชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงห้องสมุด ซื้อหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ต้องการ ผู้สนใจสามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด หรือเข้าชมสินค้าผ่านเว็บไซด์สำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th

          - กระบอกน้ำ KU BOY ราคา 199 บาท (มี 2 ลาย)
          - Thumpdrive KU BOY ขนาดความจุ 8GB ราคา 299 บาท
          - ปากกา Hug of Luck Colllection ราคา 29 บาท

ที่มา : สำนักหอสมุด, 16 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/10/2017  เวลา 15:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ