แนวปฏิบัติการออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีฯ

แนวปฏิบัติการออกอากาศช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          1. การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายละเอียด

          2. การนำส่งผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ได้รับการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามข้อ 14 และ ข้อ 15 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

          3. การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากำหนด รายละเอียด

          อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ติดตามเพิ่มเติมได้จาก www.kingrama9.th

 

 

ที่มา : กสทช., 9 ตุลาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/10/2017  เวลา 14:07

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ