ระบบขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

และประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะหางานทำ

ป.ตรี บัณฑิตศึกษา ขึ้นทะเบียนรับปริญญา

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่  26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560

 

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ที่

   ปริญญาตรี : https://regis.ku.ac.th/request/nominate/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2559

   บัณฑิตศึกษา : https://regis.ku.ac.th/request/nominateGrad/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2559

 *สำหรับผู้ไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้ง  ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนที่ 2  ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์  https://jobsurvey.ku.ac.th 

     

ขั้นตอนที่ 3   พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด  ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนฯ

 

ที่มา : กองแผนงาน, 25 กันยายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 13:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ