โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 21 

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 13/09/2017  เวลา 15:32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ