มก. คว้าชัยชนะเหรียญทองเกียรตินิยม

ประกาศชื่อเสียงประเทศไทยอีกครั้งกับการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับ วง KU Wind และวง Nontri Orchestra Wind

นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ คว้าชัยชนะเหรียญทองเกียรตินิยม

91.0 คะแนน ประเภทนั่งบรรเลง (Concert) 1st Division

*** กำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย (สนามบินสุวรรรณภูมิ)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921 เวลาประมาณ 06.45 น.

 


          นับเป็นครั้งที่สองของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ วง KU Wind (Kasetsart University Wind Symphony) นิสิตปัจจุบัน ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วง Nontri Orchestra Wind  หรือ วง N.O.W วงดุริยางค์เครื่องลมกึ่งอาชีพวงแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ อาจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์ ดร.นิพัต กาญจนหุต รวมทั้งสิ้น 75 คน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 หรือ WMC ครั้งที่ 18  โดยประสบความสำเร็จอันงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้ง จากผลงานทางดนตรีที่ออกจากหัวใจของนักดนตรีชาวไทยสู่นักดนตรีและผู้ฟังนานาประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม (Gold with distinction) ด้วยคะแนน 91.0 ประเภทนั่งบรรเลง (Concert) 1St Division จากการแข่งขันในรอบ ชิงชนะเลิศของการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 หรือ WMC ครั้งที่ 18  ณ เมืองKerkradeราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 21.00 น. (เวลาที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์) หรือเวลา 03.00 น.ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท World Division  จากการประกวดวงเครื่องกระทบ (Percussion Ensemble) ด้วยคะแนน 89.4 เป็นครั้งแรกอีกด้วย ทั้งนี้การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 หรือ WMC ครั้งที่ 18 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 31 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Kerkrade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ขณะรายงานผลนี้ การแข่งขันยังคงดำเนินอยู่ จึงทำให้ยังไม่ทราบผลการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการของวงที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด

 

          โดยย้อนหลังเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ในการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013 หรือ WMC ครั้งที่ 17 ณ เมือง Kerkrade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ วง KU Wind และ วง Nontri Orchestra Wind มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดเป็นครั้งแรก และสามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมเป็นที่ 1 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ด้วยคะแนน 93.67

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 11.52 น. (ประเทศไทย) อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ควบคุมวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Wind Symphony และ วง Nontri Orchestra Wind (N.O.W) วงดุริยางค์เครื่องลมกึ่งอาชีพวงแรกของประเทศไทย ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก Surapol Thanyawibool รายงานข่าวผลการประกวดดนตรีโลก รอบชิงชนะเลิศ ณ เมือง Kerkrade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ว่า

          “ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเส้นทางดนตรี WMC.2017 ทุกๆคนที่ร่วมกันสร้างผลงานทางดนตรีที่ออกจากหัวใจของนักดนตรีชาวไทยสู่นักดนตรีและผู้ฟังนานาประเทศ พวกเรารู้สึกภูมิใจกันทุกคนเมื่อสิ้นเสียงสุดท้ายของบทเพลง ผู้ชมได้ยืนขึ้นปรบมือชื่นชมอย่างยาวนาน( Standing Ovation ) พวกเรารู้สึกอิ่มเอมในหัวใจที่พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันสร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศและร่วมกันบรรเลงเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในฐานะที่เราลืมตาเกิดขึ้นมาในรัชสมัยของพระองค์ท่าน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณนักดนตรีทุก ๆ คนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ร่วมสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ให้พวกเรามาแสดงผลงานในครั้งนี้ ขอบคุณครับ”

          วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควบคุมวงโดย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดในประเภทคอนเสิร์ต หรือ Fanfare or Symphony Wind Band กลุ่ม Division 1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากที่สุดเพราะเป็นกลุ่มที่เปิดกว้างให้กับมืออาชีพ โดยไม่จำกัดอายุ  โดยแข่งขันในบทเพลง 2 เพลง คือ บทเพลงบังคับ คือ  เพลงThe Unknown Journey ประพันธ์โดย Phillip Sparke คีตกวีชาวอังกฤษ ผู้อำนวยเพลง คือ อาจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบทเพลงที่วงคัดเลือกอีก 1 บทเพลง คือ เพลง Symphony NO.4  ประพันธ์โดย David Maslanka คีตกวีชาวอเมริกัน ผู้อำนวยเพลง คือ อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม (Gold with distinction) ด้วยคะแนน 91.0 ประเภทนั่งบรรเลง (Concert) 1St Division

          นอกจากนี้ วงเครื่องกระทบ(Percussions Ensemble) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 89.4 เป็นครั้งแรกอีกด้วย จากการประกวดในประเภท World Division  โดยเพลงที่ใช้บรรเลงประกวดประกอบไปด้วยเพลงจากผู้ประพันธ์ชาวตะวันตก ชาวญี่ปุ่น รวมถึงผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          พร้อมกันนี้ งดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้มีโอกาสทำการแสดงสดเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนภาคพื้นยุโรป European Union Youth Wind Orchestra ณ Rodahal เมือง Kerkrade ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  2. การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวง Sint-Martinus Opgrimbie ณ เมือง Opgrimbie ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
  3. การแสดงคอนเสิร์ต ณ โรงละครกลางแจ้ง Openluchttheater Valkenburg ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

          สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต ทั้ง 3 รายการ นั้น วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาทิ เตือนใจ แสงเดือน แผ่นดินของเรา พร้อมทั้งได้นำบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน ได้แก่ พระราชาในนิทานฉบับเนื้อร้องภาษาอังกฤษ รวมถึงบทเพลงไทย อาทิ ลาวสมเด็จ เต้ยโขง ระบำลพบุรี ไปเผยแพร่ ร่วมกับบทเพลงตะวันตกอื่น ๆ มากมาย โดยมี อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ อาจารย์จิณณวัตร มั่นทรัพย์ ดร.นิพัต กาญจนหุต เป็นผู้อำนวยเพลง การแสดงได้รับความชื่นชมจนผู้ชมลุกขึ้นยืนปรบมือ (Standing Ovation) ในทุกรายการ โดยเฉพาะในการบรรเลงประกวดวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Wind Symphony และ วง Nontri Orchestra Wind (N.O.W) เป็นวงเดียวที่ผู้ชม ร่วม Standing Ovation อย่างยาวนาน

          การประกวดดนตรีโลก ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการจัดประกวดทุกๆ 4 ปี ในเดือนกรกฎาคม เป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นเทศกาลดนตรีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับดนตรีประเภทกลุ่มเครื่องดนตรีเครื่องเป่า โดยมีวงดุริยางค์จากหลายประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเข้าร่วมการประกวดในประเภทต่างๆ อาทิ การประกวดมาร์ชชิ่ง หรือเดินสวนสนาม การเดินพาเหรด แปรขบวน รวมถึงการบรรเลงคอนเสิร์ต หรือประกวดประเภทนั่งบรรเลง  นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้แสดงศักยภาพด้านการบรรเลงดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมของประเทศไทย ให้คนทั่วโลกได้รู้จักในเวทีประกวดดนตรีโลก ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก เปรียบได้กับการแข่งขันโอลิมปิคด้านดนตรี

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย
วันที่
 27 กรกฎาคม 2560 เที่ยวบินที่ TG 921 เวลาประมาณ 06.45 น.

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 26 กรกฎาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 22/08/2017  เวลา 09:32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ