สร้างรูป KU for Smart Agriculture 4.0

เกษตรศาสตร์ ร่วมมือกันขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

          เชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนวัตกรรมศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อนำประเทศไทยและเกษตรกรไปสู่ Smart Agriculture 4.0 โดยการใช้บริการแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ได้ที่ Application KU4.0 ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android  ด้วยการสร้างรูปที่ติดป้ายสัญลักษณ์  KU for Smart Agriculture 4.0

 

   

 

<<  ตัวอย่างภาพผลงานวิจัย ที่นำมาติดป้ายสัญลักษณ์  KU for Smart Agriculture 4.0   >>

 

 

          หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://kaset4-0.ku.ac.th/

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/03/2017  เวลา 14:45

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ