มก. เชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประจำวันพุธ

โดย สำนักการกีฬา มก. เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์

 

กำหนดการ

เวลา 17.00 น .   - บริหารอบอุ่นร่างกาย

                         - เดิน/วิ่งรอบสนาม

                         - กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เวลา 18.00 น.    - ร่วมร้องเพลงชาติ

 

ที่มา : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, 2 ธันวาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/12/2016  เวลา 16:55

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ