หนังสือ งามทั่วแคว้น แดนนนทรี

งามทั่วแคว้น แดนนนทรี :

เรียนรู้คุณค่าชีวิตผ่านคน ผลงานทัศนียภาพของสถานนีวิจัยและสถานฝึกนิสิต มก.ทั่วประเทศ

----------------------------------

ดินแดนนนทรียังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอค้นหาและพัฒนาอย่างไม่รู้จบ ความหลากหลายของสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตทั่วประเทศจำนวน 20 แห่ง จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่งชีวิตให้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบัณฑิตเกษตรทั้งหลาย ความรู้ความสามารถของท่านยังพัฒนาต่อไปอีกได้อีกมาก ทั้งจากในห้องเรียนที่เป็นทางการและนอกห้องเรียนในชีวิตจริง ท่านจงเป็นแก้วที่พร่องน้ำ สามารถเติมความรู้ และประสบการณ์ที่ดีลงไปได้เสมอไม่รู้จบ"


             

 
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 25 มิถุนายน 2557

แท็ก : e-book,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 25/06/2014  เวลา 14:48

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ