อบรม ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (สำหรับหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)

1. ระดับต้น       Word หรือ PDF

2. ระดับกลาง    Word หรือ PDF

3. ระดับสูง        Word หรือ PDF

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มก., 05 ก.พ. 62

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 05/02/2019  Time 11:26

Responsible By :   Administrator