การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดการอบรมหลักสูตร ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562

รายละเอียด  | ใบสมัคร | กำหนดการ

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 11 ม.ค. 62

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  Last Update 11/01/2019  Time 11:11

Responsible By :   Administrator