บรรยาย Initiation AI "Artificial Intelligence"

<<  ลงทะเบียนออนไลน์   |  รายละเอียดเพิ่มเติม  >> 

<<  ลงทะเบียนออนไลน์   |  รายละเอียดเพิ่มเติม  >> 

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 10 มกราคม 2562

Tag :

  |  Last Update 10/01/2019  Time 12:12

Responsible By :   Administrator