ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็กไทย 4.0

"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

          ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็กไทย 4.0 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มก. (ตรงข้ามสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)

          พบกับของขวัญของรางวัลมากมาย ฐานกิจกรรมแสนสนุกยุค 4.0 เครื่องเล่นสุดล้ำ พร้อมด้วยซุ้มอาหารสุดหรรษา รายละเอียดเพิ่มเติม http://sp.ku.ac.th/new/  แฟนเพจ KU sports office

 

กำหนดการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ณ สวนสุขภาพ 60 ปี และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์

 

8.30 - 9.30  น.                    ลงทะเบียน

9.30 - 9.40  น.                    พิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดย อธิการบดี

9.40 - 10.30 น.                   ผู้บริหารเยี่ยมชมกิจกรรม และมอบของขวัญพิเศษแก่เด็กและเยาวชน

10.30 - 12.00 น.                 เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม

 

ที่มา : สำนักการกีฬา, 7 มกราคม 2562

Tag :

  |  Last Update 07/01/2019  Time 16:27

Responsible By :   Administrator