เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ป.โท MAE รุ่นที่ 2

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร MAE รุ่นที่ 24
และ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 18

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ที่มา : โครงการบัณฑิตศึกษา มก., 30 พ.ย. 61

Tag : ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 30/11/2018  Time 15:45

Responsible By :   Administrator