นิสิต ป.เอก วิศวฯ รับรางวัล Best Presenter

นิสิต ป.เอก วิศวฯ อุตสาหการ รับรางวัล Best Presenter

          นายภัทรพงษ์ ภาคภูมิ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Best Presenter ในงาน The 2nd International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS 2018) จัดโดย Department of Informatics Faculty of Science and Mathematics , Universitas Diponegoro ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 13 พฤศจิกายน 2561

Tag :

  |  Last Update 13/11/2018  Time 14:21

Responsible By :   Administrator