อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล รางวัล IEEE PES

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล รางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

          ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล IEEE PES (Power & Energy Society) Thailand Chapter Young Engineer Award 2018 จากผลงานทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ในวงสังคม โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2018 จัดโดย IEEE Power & Energy Society–Thailand ร่วมกับสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 13 พฤศจิกายน 2561

Tag :

  |  Last Update 13/11/2018  Time 14:12

Responsible By :   Administrator