โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ Y-MBA KU รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website โครงการฯ

www.y-mba.bus.ku.ac.th

หรือทางเพจ

www.facebook.com/ymbaku1991

 

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ได้ทาง Website โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 ถึง 1 ก.พ.62

http://www.y-mba.bus.ku.ac.th/?page_id=12

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 9 พฤศจิกายน 2561

Tag :

  |  Last Update 09/11/2018  Time 16:52

Responsible By :   Administrator