โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ R-MBA KU รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website โครงการฯ

www.r-mba.bus.ku.ac.th

หรือทางเพจ

www.facebook.com/rmbaku1984

 

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 ถึง 1 ก.พ. 62 ที่บัณฑิตวิทยาลัย

www.grad.ku.ac.th

  • ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 9 พฤศจิกายน 2561

Tag :

  |  Last Update 09/11/2018  Time 15:39

Responsible By :   Administrator