อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

อบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อนิสิต มก.

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนิสิตจะได้รับส่วนลดในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการฝึกอบรม 25%

โครงการ  |   รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 7 พฤศจิกายน 2561

Tag :

  |  Last Update 15/05/2019  Time 16:13

Responsible By :   Administrator