โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

Kasetsart International MBA Program Applying for Graduate student batch #22  

 

Now - 15 November 2018

 

 

 

More detail at   http://www.kimba.bus.ku.ac.th

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 16 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 16/10/2018  Time 16:25

Responsible By :   Administrator