นิสิต มก. สกลนคร แข่งขันกีฬา FLOWBOARDING

นิสิต มก. สกลนคร แข่งขันกีฬา FLOWBOARDING

คว้าเหรียญเงินระดับชาติ

และไปแข่งระดับนานาชาติ ASIA FINAL ปลายเดือน ต.ค.นี้

 

          นายสุริยัน พลีจันทร์  นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา FLOWBOARDING ระดับประเทศ ในรายการ ASIA FLOW TOUR 2018 รุ่น NOVICE FLOWBOARD  ณ CARTOON NETWORK AMAZONE, PATTAYA, THAILAND  เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2561 และจะเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ  ASIA FINAL ประเภท OPEN DIVISION  ในระหว่างวันที่ 26 -27 ตุลาคม  2561 ณ ประเทศมาเลเซีย
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต  บุคลากร ร่วมส่งแรงใจเชียร์ และติดตามผลงานการเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมส่งกำลังใจให้นายสุริยัน พลีจันทร์ มีสุขภาพร่างกายพลานามัยที่แข็งแรงและมีพลังใจในการแข่งขัน และสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย ฯ และวิทยาเขตสกลนครในครั้งนี้  สู้ ๆ ค่ะ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 3 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 11/10/2018  Time 14:54

Responsible By :   Administrator