การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์... รุ่นที่ 10

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

เรื่อง การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช รุ่นที่ 10

วันที่  19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

โครงการ  |  แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 5 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 05/10/2018  Time 17:16

Responsible By :   Administrator