สถาบันอาหารฯ จำหน่ายอาหารเจ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดจำหน่ายอาหารเจ

ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 - 13.30 น.

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ยังมีบริการจัดส่งอาหารเจสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (Delivery in KU)

ที่มา : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 5 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 05/10/2018  Time 13:52

Responsible By :   Administrator