เปิดรับสมัครสอบวัดความสามารถ Math & Stat

เปิดรับสมัครสอบวัดความสามารถ Math & Stat ปีการศึกษา 2562

 

สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. - 14 พ.ย. 2561

 

          สอบวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

          EC-5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

          สมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารพิทยาลงกรณ)

          โทร.02-561-3474 ต่อ 507, 515

          ดูรายละเอียดได้ที่ www.becon.eco.ku.ac.th

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

          >> ประกาศ เรื่อง การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ปรจำปีการศึกษา 2562

          >> ประกาศ การให้ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษา

          >> ใบสมัคร

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 4 ตุลาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 04/10/2018  Time 14:04

Responsible By :   Administrator