ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 5/2561

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 5/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกประเภท ระหว่างวันที่ 8 - 28 ตุลาคม 2561

                                    

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์ มก., 25 ก.ย. 61

Tag : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 25/09/2018  Time 09:21

Responsible By :   Administrator