การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ที่มา : กองกิจการนิสิต มก., 06 ก.ย. 61

Tag : นิสิต, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 06/09/2018  Time 10:05

Responsible By :   Administrator