นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล 1st

          นายณภัทร พันธ์ประสิทธิกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเพื่อนร่วมทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ นายธเนศ ศรีอมร ที่ได้รับรางวัล 1st Prize Winner in TechJam 2018 (Southern Region) ประเภท Data Track ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการทดสอบและทดลองข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิจัยโมเดลข้อมูล ในงานTechJam2018 จัดโดย Kasikorn Business Technology Group (KBTG) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ Siam Oriental หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

 

 

ที่มา : สำนักหอสมุด มก., 03 ก.ย. 61

Tag : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 03/09/2018  Time 11:59

Responsible By :   Administrator