อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award

          อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน 9th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2018) in cooperation with the 11th International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561   
 

          จัดโดย Tokyo Institute of Technology, Thai Embedded Systems Association (TESA), Faculty of Engineering, in cooperation with Embedded System R&D Group, Khon Kaen University, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University (SIIT, TU), Faculty of Engineering, Rajabhat Mahasarakham University และ Dept. of Electrical Engineering, Kasetsart University.
 

ที่มา : สำนักหอสมุด มก., 03 ก.ย. 61

Tag : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 03/09/2018  Time 11:47

Responsible By :   Administrator