ทีมวิจัยอาจารย์-นิสิต คณะอุตสาหกรรมรับรางวัล

          

          ผศ.ดร. ปิติยา กมลพัฒนะ เจ้าของผลงานวิจัย Ohmic heating นำทีมนิสิต Food Science & Tech คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจาก 2 ผลงานวิจัยคุณภาพ ในการประกวดนวัตกรรม ระดับชาติ วช. สายอุดมศึกษา

           "เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม" นวัตกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าในการให้ความร้อนแบบฉับพลันกับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม ทำให้อาหารสามารถเก็บได้ ณ อุณหภูมิห้องนานกว่า 6 เดือน โดยคงคุณภาพเหมือนสดใหม่

           🥇 รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
           🏆 รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) จากการเขียนข้อเสนอโครงการ
           🏆 รางวัลระดับดี จากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

           "ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบถาวรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค"

           🥈รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

           จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ที่มา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร, 16 สิงหาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 16/08/2018  Time 13:01

Responsible By :   Administrator