มก. เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนคนไทยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินคันกั้นน้ำพัง ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1.  เงินสด ได้ที่ กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี
     
  2.  โอนเข้าบัญชีชื่อ   “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยภัยพิบัติ” ผ่าน

     2.1 ธนาคารกรุงเทพ  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี  043-7-55309-2

     2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี  235-3-00236-3
     

          หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินโปรดสำเนาใบนำฝาก (pay in) ส่งไปที่ กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8147-50 หรือ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8181-3

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 26 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 07/08/2018  Time 09:47

Responsible By :   Administrator