เชิญนิสิต มก. ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง

          ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เก็บระยะทางเพื่อสุขภาพ จำนวน 16 กิโลเมตร ตั้งแต่เวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2561 ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 18.30 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ นิสิตที่เก็บระยะทางได้ครบตามกำหนดรับชั่วโมงกิจกรรมด้านสุขภาพ 5 ชั่วโมง สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือ https://sites.google.com/ku.th/run-walk-for-health-16-km หมายเหตุ นิสิตต้องเดิน-วิ่งในสนามอินทรีจันทรสถิตย์ในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น และต้องใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อยืนยันระยะทาง

ที่มา : สำนักการกีฬา มก., 26 ก.ค. 61

Tag : ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 26/07/2018  Time 16:49

Responsible By :   Administrator