แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2561

ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 จากเวลา 9.00 – 12.00 เป็น เวลา 13.00 – 16.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

 

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์, 27 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 27/08/2018  Time 14:43

Responsible By :   Administrator