รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์ MECON

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 28 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

 

<<  รายละเอียด  >>

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 11 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 11/07/2018  Time 09:31

Responsible By :   Administrator