นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

          นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TURTLEBOT 3ในงานประชุมวิชาการ ITC-CSCC 2018 The 33rd International Technical Conference on Circiuts/System Computers and Communications เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          นิสิตผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

          1. น.ส.พุทธิตา สิริสงวนศักดิ์ 

          2. นายกิตติภูมิ มั่งคั้ง 
          3. นายณรงค์ แซ่เฮ้ง


          โดยมี ผศ.ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 10 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 10/07/2018  Time 09:06

Responsible By :   Administrator