การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพ

วันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2561

 

<<  รายละเอียด  |  ใบสมัคร  >>

 

ที่มา : คณะเกษตร กำแพงแสน, 29 มิถุนายน  2561

Tag :

  |  Last Update 29/06/2018  Time 15:14

Responsible By :   Administrator