รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 69)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ออน์ไลน์และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา : ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

วันเปิดภาคเรียน : วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : ได้ตามเอกสารแนบ 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพัฒนาสังคม 02-942-7550 ต่อ 11, 12, 14, 15 หรือ 081-939-7629
 
ที่มา : คณะสังคมศาสตร์, 18 มิถุนายน 2561

Tag :

  |  Last Update 18/06/2018  Time 12:20

Responsible By :   Administrator