ทีมนิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

          นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ทีม 3 Boys Change the World  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแผนธุรกิจ ชื่อ WareWare เข็มขัดนิรภัยอัจฉริยะในรอบชิงชนะเลิศโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation ในงาน Japan Job Fair 2018 ซึ่งจัดโดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

          สมาชิกทีมประกอบด้วย นายคณิน ศิริชาติชัย นายพชร วิภาตะพันธุ์ และนายพศุตม์ บุญคั้นผล โดยมี ผศ.ดร. ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล อ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ และ อ.ดร.รติพร มั่นพรหม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
 
 
 
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 18 มิถุนายน 2561

Tag :

  |  Last Update 18/06/2018  Time 11:49

Responsible By :   Administrator