อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร


 

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

 

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ, 4 พฤษภาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 04/05/2018  Time 14:39

Responsible By :   Administrator