โครงการ KU Startup Boost Camp ครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | ใบสมัคร 

ที่มา : สำนักบริการวิชาการ มก., 01 พ.ค. 61

Tag : Boost Camp, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 01/05/2018  Time 09:38

Responsible By :   Administrator