โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 22  

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

Kasetsart International MBA Program Applying for Graduate student batch #22  

Now - 18 May 2018

Application download are available at   https://goo.gl/N8BR5t

More detail at   http://kimba.bus.ku.ac.th/kimba2017/

Tel: 02-942-8691 or 081-658-2798

 Line ID. : kimbaku

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ, 4 เมษายน 2561

Tag :

  |  Last Update 04/04/2018  Time 11:06

Responsible By :   Administrator