อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์รับรางวัลระดับชาติ

        

          อ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ....เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 TRF-OHEC Annual Congress 2018 (TOAC 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 16 มกราคม 2561

 

Tag :

  |  Last Update 16/01/2018  Time 16:58

Responsible By :   Administrator